Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Trivselarbete

education, elementary school, learning, technology and people concept - group of school kids with tablet pc computer having fun on break in classroom

Ansvaret för elevernas trygghet och trivsel i skolan vilar på all personal. Vi utgår från våra gemensamma förhållningssätt och trivselregler för att skapa en trygg och trivsam miljö i skolan. 

Trygghetsteamets uppdrag

På skolan finns Trygghetsteamet som leder arbetet med såväl förebyggande som mer akuta åtgärder.

Dokumentation görs alltid när en elev bryter mot våra förhållningssätt och trygghetsteamet utreder, följer upp och gör klart situationen. Trygghetsvandringar genomförs ihop med elevrådet så att alla vuxna vet vilka platser på skolan som elever upplever som otrygga.

Rastvärdar finns med eleverna under deras raster och vid förflyttningar, till exempel i kapprum, omklädningsrum och vid kön in i matsalen

Trygghetsteamet består av

  • Jenny Eriksson, socialpedagog
  • Linda Danielsson, fritidspedagog
  • Daniel Pehrsson Asp, fritidspedagog
  • Anki Nilsson, fritidspedagog 
  • Maria Wallgren-Johansson, fritidspedagog
  • Anna Hallgren, lärare
  • Malin Meijer, lärare
  • Elsa Örtenmark Nilsson, lärare

Om du som förälder känner oro för ditt barn, kontakta klasslärare, rektor, skolkurator eller någon i Trygghetsteamet.

Kontaktuppgifter till personalen

Trygghet och studiero i skolan, vad innebär det

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: