Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 16 maj. Det är viktigt att vi värnar om de som tillhör riskgrupper och följer de nationella råd som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Del av Sylta 2:2 (Odlingslottsområdet)

Flygfoto över planområdet

Odlingslottsområdet ligger längs Kölstaån, öster om Odensvivägen och sydost om E18 i Köpings kommun. Detaljplanen ska säkerställa att marken kan fortsätta användas till odlingslotter och reglera hur det får byggas i området.

Ett odlingslottsområde som är tillgängligt för allmänheten

Illustration

Illustration över odlingslotterna med ett promenadstråk längs Kölstaån.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa området för odlingslotter och därmed ge möjlighet till odling och byggnadsåtgärder. Dessutom ska detaljplanen reglera bebyggelsen och byggnationen så att odlingslottsområdet behåller sin småskaliga karaktär. Detaljplanen ska även möjliggöra att enklare åtgärder inom odlingslotterna kan göras utan bygglov. Detaljplanen ska göra det tydligt att området inte är ett koloniområde. Allmänhetens tillgänglighet till området närmast Kölstaån samt möjligheten att passera genom området ska säkras i detaljplanen.

Uppdraget

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta en ny detaljplan för del av Sylta 2:2 m.fl. (odlingslottsområdet) i Köping som möjliggör området för odling och byggnadsåtgärder.

Aktuellt skede

Detaljplanen har varit på samråd 12 mars - 2 april 2019 och nu pågår planarbete inför granskning.

Dokument till planförslaget

Information om samråd

Planbeskrivning

Plankarta

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planenheten

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4, Köping

Postadress

Köpings kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
731 85 Köping

Öppettider

Måndag-torsdag: 8.00-16.30
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

På grund av coronaviruset kan öppettider för besök variera. Ring eller maila oss i första hand.

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare

Angelica Sjölund

PLANHANDLÄGGARE