Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Kommunrevision

Revisorerna granskar, på kommunfullmäktiges uppdrag, all verksamhet och prövar om den har skötts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. På samma sätt granskar revisorerna de kommunala bolagen.

Årlig granskning

Granskningen ska genomföras så att revisorerna årligen kan bedöma:

  • att kommunens och de kommunala bolagens verksamhet är ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande
  • att kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt att Köpings kommuns årsredovisning, som omfattar kommunens och koncernens (kommunen och bolagens) sammanställda räkenskaper, är rättvisande
  • att den interna kontrollen i kommunstyrelsen, nämnder och bolag är tillräcklig.

Enligt Kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna speciellt granska och uttala sig om delårsrapport och årsredovisning med särskild tonvikt på mål och måluppföljning och i synnerhet från begreppet "god ekonomisk hushållning".

Kommunens revisorer

Göran Nilsson S
Vakant S
Vakant M
Lennart Engman V
Eva Leonardsson L
Hans Andersson C, sammankallande
Börje Lindström SD, vice sammankallande

Sakkunnigt biträde till kommunens revisorer

KPMG Örebro
Box 174
701 43 Örebro

Kontaktperson

Karin Helin Lindkvist

019-16 88 50070-245 60 30karin.helin-lindkvist@kpmg.se

Granskningsrapporter 2019

Granskningsrapporter 2018

Granskningsrapporter 2017

Granskningsrapporter 2016

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: