Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 16 maj. Det är viktigt att vi värnar om de som tillhör riskgrupper och följer de nationella råd som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Kartor

Här har vi samlat alla kartor som Köpings kommun äger. Förutom den stora kartan nedan finns solkartan och kartor för utskrift, till exempel cykelkartor, adresskartor och temakartor.

Köpingskartan

I kartan ovanför kan du tända och släcka olika lager i menyn till höger. Du kan till exempel se var alla förskolor, skolor och äldreboende finns eller leta rätt på pulkabackar, grillplatser och fotbollsplaner. Du kan byta bakgrundskarta till ett flygfoto eller till en karta med färg.

Solkartan

I solkartan kan du se vilka förutsättningar ditt tak har för att ta till vara på solenergi.

Såhär fungerar solkartan

Du söker rätt på aktuell byggnad genom att zooma i kartan. Klicka på den byggnad du är intresserad av för att se dess förutsättningar.

I det uppskattade elpriset ingår energiskatt, moms och överföringsavgift. Den angivna arean är hela takets area med goda eller mycket goda förutsättningar. Du kan justera elpris och area i dialogrutan med hänsyn till dina förutsättningar.

Solkartan ger en grov ekonomisk uppskattning baserat på statistik för solinstrålning, inmatad area och uppskattat elpris. Färgerna i solkartan och dialogrutan visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.

Företagare

Det är viktigt att du som företagare för in bruttovärdet för just dina elkostnader för att få en rättvisande kalkyl. Företag är ofta inte momspliktiga och har lägre energiskatt.

Resultatet i solkartan är ett riktvärde

I solkartan tar man hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning. Skuggningar som utgörs av vegetation, skorstenar, ventilationshuvar, burspråk och dylikt kan inte tas i beaktning. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision. Den solinstrålning som kartan visar bör ses som riktvärde för hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Kontakta en installatör eller motsvarande för en mer noggrann bedömning.

Beräkningen är gjord på hela takytan

När du ska installera en solel- eller solvärmeanläggning på ditt tak kan du behöva begränsa installationen av olika skäl. Solkartans beräkning är dock uträknad efter att hela takytan med god och mycket god instrålning täcks av solceller, men du väljer själv hur stor eller liten area du önskar.

Verkningsgraden i beräkningen är 13 procent vilket innebär att så mycket av den instrålade solenergin blir till användbar el. Detta är normalt, eller något lågt räknat för solceller av kisel, vilket är den vanligaste typen på marknaden idag

Köping i 3D

Köping finns som 3D-modell, med befintliga hus och planerade byggprojekt.

Adresskartor

Adresskartorna innehåller gatuadress och adressnummer, de är i pdf-format. Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill beställa en utskrift i storformat eller en adresskarta med fastighetsbeteckningar.

Adresskarta över Köpings tätort

Adresskarta över Kolsvas tätort

Adresskarta över Munktorps tätort

Cykelkartor

Cykelkarta Köpings tätort

Cykelkarta Kolsvas tätort

Cykelkarta Köpings kommun

Tårtgeneralen

I tårtgeneralens fotspår

Västra Mälardalskartan - ledig verksamhetsmark

Västra Mälardalskartan visar var det finns ledig verksamhetsmark i Köping, Arboga och Kungsörs kommun. 

Klicka på ett område i kartan för att läsa om respektive område.

Gällande översiktsplan

Till Köpings gällande översiktsplan finns en karta med olika lager efter tema.

Bygglovsansökan

Följ länken nedan om du vill beställa kartunderlag för situationsplan.

Utdrag ur primärkartan

Om du behöver en detaljerad karta över ett område inom tätorterna i Köping, Kolsva eller Munktorp är du välkommen att kontakta planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planenheten

samhallsbyggnad@koping.se

0221-25873

Kart- och mättjänster

Kart- och mättjänster i Köpings kommun utförs på kommunens uppdrag av en extern konsult, idag Metria AB. Metria underhåller och ajourhåller kommunens primärkarta, tar fram grundkartor för kommunens planarbete med mera. Metria utför alla mätningstekniska uppdrag från allmänheten enligt enligt plan- och bygglagen, exempelvis nybyggnadskartor. Kommunen har upphovsrätt till alla kartor som produceras och tar ut en avgift för användning.

Kontaktuppgifter till Metria AB

koping@metria.se

010-121 81 12

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Köpings kommun

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Telefontider
Måndag-torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Vid helgdagar och klämdagar har vi ändrade öppettider, du hittar dem via den här länken