Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR

Samverkan i Västra Mälardalen

Redan i dag har Köping, Arboga och Kungsör en mellankommunal samverkan inom en rad områden som IT, lön, upphandling och inköp, gymnasieutbildning samt räddningstjänst. Nu höjer vi ambitionsnivån och tar det till nästa nivå genom att dra nytta av varandras styrkor.

Varför ska vi samverka?

Kommunen har ett brett uppdrag med många olika roller. Samverkan ger oss bättre möjligheter att samordna våra resurser och klara vårt uppdrag.

Politikerna i kommunerna i västra Mälardalen är överens om att en fördjupad samverkan är viktigt för att vara en mer konkurrenskraftig och attraktiv region för näringslivet och invånarna. Det är också viktigt för att kunna fortsätta ge en bra service till medborgare och företagarna.

Samhällsförändringar gör att kommunerna har stora utmaningar framför sig som kommer att påverka våra förutsättningar:

  • Ökade behov av bostäder, utbildning och äldreomsorg.
  • Förändrad näringslivsstruktur och växande arbetsmarknads regioner.
  • Ökade förväntningar på digitalisering och annan teknisk utveckling.
  • Ökade krav på valfrihet och en likvärdig service med god kvalitet.

Vår regions attraktivitet är viktig i framtiden

Hur vill vi samverka?

Just nu arbetar verksamheterna med att titta närmare på hur vi kan samverka inom en rad områden som prioriterats av politiken. Där ingår bland annat:

  • Gemensam rekryteringsenhet där näringslivet inkluderas
  • Ta fram strategi för näringsliv och besöksnäring tillsammans med näringslivet
  • Samordna all utbildningsverksamhet efter grundskolan
  • Gemensam VA-organisation
  • Samordna hemtjänst
  • Samordna socialtjänst

Hur kan vi visa vägen på nationell nivå?

I början av året tillsatte regeringen en utredning som ska titta på hur kommunernas möjligheter att fullfölja sina uppgifter gentemot medborgarna ska kunna stärkas. I uppdraget ingår att lyfta fram och analysera kommunernas utmaningar och lämna förslag på åtgärder.

Köping, Arboga och Kungsör vill tillsammans bli försöksområde inom ramen för utredningen för att kunna pröva hur gemensamma resurser kan användas mer effektivt genom avtalssamverkan.

Almedalen 2016

Läs mer om Almadalsveckan 2016 och vad som sas

Bakgrund

Under Almedalsveckan 2016 träffade representanter från näringsliv och kommuner i Köping, Arboga och Kungsör civilminister Ardalan Shekarabi. Under mötet fick de berätta om kommunernas utmaningar och om viljan att samarbeta. Mötet resulterade i att näringslivs- och kommunföreträdarna skickade ett brev till civilministern där de erbjöd att Köping, Arboga och Kungsör kan bli ett pilotområde för utvecklad samverkan för kommuner.

Den 31 augusti 2016 undertecknades en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan Köping, Arboga, Kungsör, Västra Mälardalen i Samverkan och Industriföreningen Västra Mälardalen. Avsiktsförklaringen har därefter beslutats i respektive kommunstyrelse.

Därefter har en plan för den fördjupade samverkan arbetats fram. Samtliga kommunala verksamheter omfattas och det är stort engagemang i frågan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: