Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 16 maj. Det är viktigt att vi värnar om de som tillhör riskgrupper och följer de nationella råd som regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)

Mälarprojektet

Hamnen i Köping rustas och utvecklas för att kunna ta emot större fartyg och större godsvolymer. Utvecklingen av Köpings hamn ingår tillsammans med hamnen i Västerås i Mälarprojektet, en av Sveriges största sjöfartsprojekt.

Mälarprojektet förbättrar sjöfartens infrastruktur

Regeringen har avsatt pengar för att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren, det så kallade Mälarprojektet.

2015 antog kommunstyrelsen i Köping en utvecklingsplan av Västerås hamn. Köping och Västerås har lovat staten att respektive hamn ska förbättras för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. Detta sker i samarbete mellan kommunerna Köping och Västerås och det kommunalt helägda bolaget Mälarhamnar AB.

Ökade sjötransporter - säkrare och klimatsmartare

EU och den svenska regeringen har beslutat att godstransporterna inom sjöfarten ska öka. Eftersom väg och järnväg i Europa och i Sverige är överbelastade behöver gods istället transporteras vattenvägen. Varje godsfartyg motsvarar 22 tåg och 1000 lastbilar (vi har räknat 1 teu = lastbil utan släp). För varje tonkilometer som flyttas från väg till sjöfart minskar koldioxidutsläppen med 50 procent.

Hamnarna i Köping och Västerås når genom sin placering hälften av Sveriges befolkning och en tredjedel av konsumtionen inom en 15 mils radie.

Förberedande arbeten och investeringar

Mälarprojektet påbörjades med arbetet i Södertälje kanal hösten 2016. Muddringen av hamninloppet i Köping kommer att starta 2021. Förberedelserna för investeringarna (projekteringen) delfinansieras av EU genom fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, med totalt cirka 26 miljoner kronor, för hamnarna i Köping och Västerås.

Länkar med mer information

Nedan finns länkar till mer information om Mälarprojektet hos andra aktörer.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnad

Kristinelundsvägen 4, Köping