Munktorp

Sockennamnet Munktorp är skriftligt belagt från 1313. Kungsgårdar och säterier, bördiga åkrar och många fornlämning berättar traktens anrika historia.

Man på cykel vid Munktorps kyrka

En stor kyrka som är egentligen två

Munktorps kyrka är egentligen två kyrkor. Det är dels Davidskyrkan som är byggd på 1000-talet med namn efter Västmanlands och Munktorps apostel, och dessutom Stora kyrkan som är byggd i etapper från 1200-talet till 1500-talet. Med sina 70 meters längd och tre skepp är kyrkan en av Sveriges största landskyrkor. Kyrkan har landets enda användbara gamla ambo (en textläsningsplats inbyggd i en pelare). Här finns även en träskulptur som föreställer den heliga David.

Anslutning till Romboleden

Mellan Munktorp och Köping går en anslutningsled till pilgrimsleden Romboleden. Under medeltiden vandrade man här för att komma till den helige Olavs grav i Nidarosdomen i norska Trondheim. Leden går från Västmanland genom Dalarna och Härjedalen över fjällvärlden och in i Norge. Riktigt så långt behöver den moderne pilgrimsvandraren inte gå, utan det räcker fint att hålla sig i Köpingstrakten.

Häljesta Hällristningar

I Häljesta utanför Munktorp finns den största kända hällristningssamlingen i Västmanland.

Träffpunkten Tallåsen

Tallåsens Idrottsplats och Tallåsgården är populära träffpunkter i Munktorp. Hit kommer gammal som ung, proffs som amatör. Tallåsgården ägs och drivs av Munktorps Sockengille och är hembygdsföreningens hus i Munktorp.

Köpings Turistinformation