Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Lotoyp

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar

Norsa hagar 

Fåglar, växter och intressant våtmark lockar besökare till smultronstället Norsa hagar.

I Norsa hagar finns mycket att se och upptäcka. Området, som ligger strax bortanför Köpings hamnanläggning och industrier, bjuder förutom fåglar även på blommor, betande kreatur och ett fint soldattorp. I hela området finns promenadvänliga stigar, det finns ett väderskydd med utsikt över dammen och dess våtmarksfåglar och en plattform för fågelskådning. I området finns sittgrupper, informationsskyltar samt en slinga att vandra runt hagen och ner mot våtmarken.

Många olika fåglar

Området kring Norsa hagar består av flera olika naturtyper som lockar olika fåglelarter. Viktigast och lättast att överblicka är strandängarna runt dammen och ut mot vassarna vid Köpingsviken. Du kan spana på fåglar både från väderskyddet och från plattformen vid Sjöhagsvägen. Gässen, andfåglarna och skrattmåsen dominerar vid det första intrycket, och efter ett tag upptäcker du småfåglarna och vadarna.

Fågelskådning

Intressanta växter

Det finns många olika sorters växtlighet i området. Intressantast är kanske växterna du hittar när du kliver över stättan in i gamla hagen. Här finns växter som humleblomster, kattfot, brudbröd och låsbräken. Våtmarken och strandängarna bjuder en annan typ av flora med kalmus, mannagräs och svärdslilja. I dammen finns vattenväxter som svalting, kaveldun, vass och igelknopp.

Torpet i Norsa hagar

I Norsa hagars nordvästra del finns Norra torpet som är väl värt ett besök. Byggnaderna ägs av kommunen som håller på att rusta upp den värdefulla kulturmiljön, med såväl byggnader som trädgård.

Norsahagar på koping.se

Köpings turistinformation