Tillgänglighet för koping.se

Köpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur koping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Lyssna på innehållet

För att underlätta för alla som av någon anledning har svårigheter att läsa informationen på kommunens webbplats finns det möjlighet att lyssna på sidorna.

Klicka på symbolen för Lyssna längst upp i sidhuvudet på webben.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att arboga.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från koping.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-post eller telefon.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav så får du gärna meddela oss så vi blir uppmärksamma att problemet finns.
så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.

Inskannade dokument

Inskannade dokument saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.

Integrerade system till webbplatsen

Detta är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till koping.se. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Filmer

Merparten av de filmer som är publicerade på koping.se är tillgänglighetsanpassade, det vill säga de har undertexter. Vi har som mål att lägga på undertexter på samtliga filmer.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: